ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม

ให้การรักษาทางด้านทันตกรรมรากเทียมโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านทันตกรรมรากเทียม

บริการของเรา

ผ่าตัดฝังรากเทียม

ผู้ให้บริการ

อาจารย์ทันตแพทย์, ทันตแพทย์

ค่าบริการ

-

ติดต่อเรา

053-944446, 053-944484

ที่ตั้ง

อาคาร 9 ชั้น 3-4

คลังภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม