ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

2 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.สายสมร สบู่แก้ว ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2509064 เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม โดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566