รศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

22 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุม 34th Annual Scientific Meeting of the SEAADE ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 ณ Faculty of Dentistry, National University of Singapore