พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์

ท่านที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมทำบุญ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ cmu.to/yw2rC

สอบถามเพิ่มเติมที่ งานบริหารทั่วไป โทร. 44409 (คุณธนพร)