ผศ.ทพญ.วิศนี เจียมหาทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1 ธันวาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.วิศนี เจียมหาทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป