ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 1 เพื่อการใช้งานชั่วคราว คณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กรกฎาคม 2567

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 1 เพื่อการใช้งานชั่วคราว คณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ