ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

5 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

ไฟล์แนบ