ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Digital Health Hub Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Digital Health Hub Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ