ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อุปกรณ์วัดการแสดงออกของโปรตีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

อุปกรณ์วัดการแสดงออกของโปรตีน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟล์แนบ