ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสามมิติ ด้วยเทคนิคไมโครซีที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ซื้อเครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสามมิติ ด้วยเทคนิคไมโครซีที

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ