ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด เพื่อผู้ป่วยกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด เพื่อผู้ป่วยกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ