ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ทันตกรรมพร้อมโปรแกรมบันทึกภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ทันตกรรมพร้อมโปรแกรมบันทึกภาพ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ