ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแบบจำลองทางทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 กุมภาพันธ์ 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแบบจำลองทางทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ