ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มิถุนายน 2567

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ