นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล CMU DNA ด้านจิตอาสา (Volunteer) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 พร้อมรับเสื้อสามารถ

28 มิถุนายน 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล CMU DNA ด้านจิตอาสา (Volunteer) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 พร้อมรับเสื้อสามารถ

ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลังภาพ