นักศึกษาทันตแพทย์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

20 ธันวาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ THE WORLD INNOVATIVE SCIENCE PROJECT OLYMPIAD (WISPO) 2023 โดย Indonesia Scientific Society ระหว่างวันที่ 14 -17 ธันวาคม 2566 ณ Bandung City ประเทศ Indonesia