คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

16 พฤษภาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ