คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หยุดให้บริการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หยุดให้บริการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567