คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสดศรี กันทะอินทร์ หัวหน้างานห้องสมุด

2 มิถุนายน 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสดศรี กันทะอินทร์ หัวหน้างานห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1862/2567

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

คลังภาพ