คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

28 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games" รวม 9 เหรียญรางวัล ได้แก่

นส.ศุภิสรา คุณยศยิ่ง ประเภท ว่ายน้ำ

- เหรียญทอง ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร

- เหรียญทอง ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร

- เหรียญเงิน ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร

- เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตรหญิง

- เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตรหญิง

- เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร

นางนันทนัช วงศ์คำ ประเภท กรีฑา

- เหรียญเงิน พุ่งแหลน

- เหรียญงิน ทุ่มน้ำหนัก

นายภานุพงศ์ ใจแก้ว ประเภท กรีฑา

- เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

เมื่อวันที่ 25 - พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี