การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขทะเบียนรับ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”

ครบ 16 ที่ - ปิดรับลงทะเบียน - โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 6 (ชั้น 4 อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow”

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow” -เผยแพร่สื่อการบรรยายผ่านกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook-   ค่าลงทะเบียน: 950 บาท . . .

More