การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขทะเบียนรับ

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “CMU OMFS 2024 Annual Scientific Meeting: Special Surgery for Special Person”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “CMU OMFS 2024 Annual Scientific Meeting: Special Surgery for Special Person” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน ภายใน 31 พ.ค. 2567 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป ศิษย์เก่าภาควิชาศัลยฯ มช. 3,500 4,000 ทันตแพทย์ทั่วไป 4,000 4,500   . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Basic Periodontal and Implant Microsurgery”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Basic Periodontal and Implant Microsurgery” วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบรรยาย 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน: 50,000 บาท . . .

More

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “EndoQuest 2024: Facing and Fixing Endodontic Errors”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “EndoQuest 2024: Facing and Fixing Endodontic Errors” ภาคบรรยาย: วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ภาคปฏิบัติ: วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน ประเภทการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน (บาท) ภาคบรรยาย ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต . . .

More