การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Periodontist’s guide to success in functional and esthetic crown lengthening”

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Periodontist’s guide to success in functional and esthetic crown lengthening”

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “Periodontist’s guide to success in functional and esthetic crown lengthening”


วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องบรรยาย 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่