การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “CMU OMFS 2024 Annual Scientific Meeting: Special Surgery for Special Person”

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “CMU OMFS 2024 Annual Scientific Meeting: Special Surgery for Special Person”

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “CMU OMFS 2024 Annual Scientific Meeting: Special Surgery for Special Person”
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ภายใน 31 พ.ค. 2567 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

ศิษย์เก่าภาควิชาศัลยฯ มช.

3,500 4,000

ทันตแพทย์ทั่วไป

4,000 4,500