การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Growing Better Together: Ortho-Pedo Harmonize for the Young Smiles”

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Growing Better Together: Ortho-Pedo Harmonize for the Young Smiles”

-ปิดรับลงทะเบียน-

 

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “Growing Better Together: Ortho-Pedo Harmonize for the Young Smiles”
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน ก่อน 15 มกราคม 2567

ตั้งแต่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่าทันตกรรมสำหรับเด็ก มช.

4,000 4,500

ค่าลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

4,500 5,000