การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”

ครบ 16 ที่ - ปิดรับลงทะเบียน -

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง “Bone graft techniques for dental implant”

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 6 (ชั้น 4 อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่