คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ด้านทันตกรรม

  • June 1, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโดย SCIMAGO INSTITUTIONS RANKING ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 2 ของประเทศไทยด้านทันตกรรม

และเป็นอันดับที่ 134 ของโลก จากจำนวนสถาบันทางทันตกรรมทั้งหมด 858 แห่ง