รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP120032 EP120033 และ EP120034 จำนวน 3 อัตรา

  • May 26, 2022
  • ข่าวรับสมัครงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง EP120032 EP120033 และ EP120034

คุณวุฒิปริญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท

วัน เวลา ที่รับ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 256