ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง รอบที่ 2 จำนวน 2 อัตรา

  • January 12, 2021
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 แบบมีสัญญาจ้าง รอบที่ 2

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย