ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา สายบัว นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รหัส580910076 ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ปีการศึกษา 2563

  • January 8, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา สายบัว นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รหัส580910076 ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ปีการศึกษา 2563