เตรียมพบกับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry" ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  • December 21, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry" ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่