ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2563 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  • December 18, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2563 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)