​ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “มะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกัน” ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

  • June 9, 2017
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “มะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกัน” วิทยากรโดย ภญ.ประทานพร ประพฤติดี ตำแหน่ง Product Manager บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่