ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

  • October 15, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

"CE Dent CMU" พร้อมนำเสนอความรู้ทางวิชาการอุ่น ๆ โดยทีมวิทยากรสุดฮอท กับงานประชุมวิชาการ เรื่อง Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r=site/seminar&id=56

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-944429 หรือ 098-7890234