ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น จาก งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2563 (Press Awards 2020) เณศไอยรา

  • October 5, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น จาก งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2563 (Press Awards 2020) เณศไอยรา ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563

cr.กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร