ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 1st CMU-TOHOKU Special Dental Meeting Online 2020 ในหัวข้อเรื่อง “Development of Innovative Dentistry” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Smart Classroom 1

  • August 28, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 1st CMU-TOHOKU Special Dental Meeting Online 2020 ในหัวข้อเรื่อง “Development of Innovative Dentistry” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. (เวลามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 15.00-18.00 น.) ณ Smart Classroom 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.