กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2563

  • June 17, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2563
ผ่านทางเว็บไซต์ https://evote.cmu.ac.th/