กำหนดการวันผู้บริหารคณะฯพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 13.00-16.00 น.

  • June 12, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวันผู้บริหารคณะฯพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 13.00-16.00 น.

ขั้นตอนเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์

1.) Download โปรมแกรม Zoom

หากใช้อุปกรณ์มือถือให้ download application Zoom cloud meeting
หากใช้คอมพิวเตอร์ให้ download ผ่านทาง www.zoom.us

2.) ให้ทำการ sign in เข้าระบบ zoom กรอก meeting ID : 775 759 3793