เปิดรับสมัครแล้ว!! ครั้งแรกกับ CE Online by DENT CMU โดยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation"

  • June 8, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

เปิดรับสมัครแล้ว!! ครั้งแรกกับ CE Online by DENT CMU โดยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation"

15 หัวข้อ เพียง 1,500 บาท!!

ลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r=site%2Fseminar&id=51&fbclid=IwAR1_a3LOgCStJD6wiQ7z9BguV0RZ7uQ3GAKzWG1gNt6zGWlbw2iGd9wdPOo

วิธีการลงทะเบียน https://drive.google.com/file/d/1xn_l3_fSErjjrqnHiHv-_6W25VtxVFip/view?fbclid=IwAR0_84nZlphlRdmkXaQcoq-zUN-uoMy6lv-U0P6PWUpLNsnH5zktKXcnSeQ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 5394 4429 และ 098 789 0234
E-mail: cedentcmu@yahoo.com