ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าลงทะเบียน)​ Webinar เรื่อง “Care for Cleft Babies and Children in Covid-19 Pandemic” วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น.

  • June 5, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 1 ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

Webinar เรื่อง “Care for Cleft Babies and Children in Covid-19 Pandemic”
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น.

วิทยากร
• อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

• พญ.โชติรส พันธ์พงษ์
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

Moderator: รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
นายกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://cmu-th.zoom.us/…/tJ0kf-itpzgrHty-kiSMOIXI-ciVk3Gp8m…

หลังการลงทะเบียน online ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันพร้อมข้อมูลสำหรับการเข้าประชุม

การบรรยายครั้งนี้รับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำกัดที่ 300 ท่านเท่านั้น