ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)

  • April 16, 2020
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 3)

แบบฟอร์มใบสมัคร

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ