ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “นูทราซูติคอล: ทางเลือกกับการเสริมภูมิต้านทาน และแนวคิดในการป้องกันไวรัสไข้หวัด”วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.

  • February 28, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563

ในหัวข้อเรื่อง “นูทราซูติคอล: ทางเลือกกับการเสริมภูมิต้านทาน และแนวคิดในการป้องกันไวรัสไข้หวัด”
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ

ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ QR Code หรือติดต่อ คุณกรองกาญจน์ ใจคำปัน (งานวิจัย) โทร. 053-944 421 ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563