เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการ หัวข้อ "JUDFUN VARIETIES 2021: MAA PAH KAN ONLINE (จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์)" โดยสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ถ่ายทอดสด วันที่ 14-15 ม.ค.64

  • February 19, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการ หัวข้อ "JUDFUN VARIETIES 2021: MAA PAH KAN ONLINE (จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์)" โดยสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด วันที่ 14-15 มกราคม 2564 และดูย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.lifelong.cmu.ac.th/)

ติดตามรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...