ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) หัวข้อเรื่อง “HPV Vaccine for Boys. Does it make sense?” วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.

  • February 11, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563

ในหัวข้อเรื่อง “HPV Vaccine for Boys. Does it make sense?” วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ QR Code หรือติดต่อ คุณกรองกาญจน์ ใจคำปัน (งานวิจัย) โทร. 053-944421 ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563