ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก" ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ 4 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • January 17, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก"

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ 4 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- อัตราค่าลงทะเบียน 8,000 บาท
- รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php…

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า โทร. 053-944 443