ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษแนะนำเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์รากเทียม Nobel Biocare ในหัวข้อ “Nobel Biocare Implant Treatment Concept ” วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6

  • November 26, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษแนะนำเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์รากเทียม Nobel Biocare

ในหัวข้อ “Nobel Biocare Implant Treatment Concept ” วิทยากรโดย ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์

ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code หรือติดต่อที่ คุณพัชราภรณ์ ไชยวงค์ โทร 053-944 429 , 098-7890234 ภายในวันที่ 6 ธ.ค.62