ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับรากเทียม ระบบ Camlog ในหัวข้อ “The ideal prosthetic Implant-abutment connection: Myth or reality?” วิทยากรโดย Dr.Alex R. Schär, Ph.D. Oral Reconstruction Foundation วันที่ 22 ต.ค.62

  • October 15, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับรากเทียม ระบบ Camlog ในหัวข้อ “The ideal prosthetic Implant-abutment connection: Myth or reality?”

วิทยากรโดย Dr.Alex R. Schär, Ph.D.Oral Reconstruction Foundation

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

***ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณพัชราภรณ์ ไชยวงค์ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โทร 053-944 429