​คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “The 1st DENT CMU Annual Meeting: Dentistry World for Golden Age” ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562

  • August 28, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง The 1st DENT CMU Annual Meeting: Dentistry World for Golden Ageระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม U Nimman Hotel จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...