คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องบรรยาย 2 (ชั้น 4 อาคาร 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • July 30, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ

1.) “Minimally Invasive Direct Esthetic Restoration: Material Science and Clinical Implication”

2.) “Predictable Use of Resin Cement in All-ceramic Cementation; Science for Durable Bonding and Esthetic Result.”

วิทยากรโดย ...

  • Professor TAGAMIJUNJIจาก TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY
  • Dr.TOMOHIRO TAKAGAKI จาก ASAHI UNIVERSITY, School of Dentistry

ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องบรรยาย 2 (ชั้น 4 อาคาร 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

***ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณพัชราภรณ์ ไชยวงค์ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 โทร 053-944 429