ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษผลิตภัณฑ์ SEPTODONT สินค้ายาชาเฉพาะที่ ในหัวข้อเรื่อง “Local Anesthetics in Dentistry-revisited” ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล

  • July 1, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษผลิตภัณฑ์ SEPTODONT สินค้ายาชาเฉพาะที่

ในหัวข้อเรื่อง “Local Anesthetics in Dentistry-revisited”

วิทยากรโดย Dr.Wolfgang Jakobs , Dr.SupachaiSupannakul ,Dr.SaridaAnavatavara

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1

***ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณพัชราภรณ์ไชยวงค์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

โทร 053-944 429