ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพในช่องปาก" ในวันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 60 ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

  • March 30, 2017
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพในช่องปาก" ในวันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 60 ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.